Allemansrätt och allemansvett

Inte störa – inte förstöra! Det är huvudregeln i allemansrätten. Den tillåter inte vad som helst!


Allemansrätt och allemansvett handlar om båt och bad, vad som gäller om camping, eldning och hur man behandlar naturen.


Båt och bad

Du får gå i land, tillfälligt förtöja din båt och bada nästan överallt, utom vid tomt eller där det är särskilt tillträdesförbud t ex till skydd för fåglar eller sälar. Annars gäller samma hänsynsregler som vid camping. Du får förtöja tillfälligt vid annans brygga förutsatt att det inte hindrar ägaren. Är du tveksam, kontakta markägaren.

Du får färdas med båt på havet, i sjöar och vattendrag. Observera att det kan finnas särskilda förbud t ex fartbegränsning och tillträdesförbud. Kravet på hänsyn är extra stort på dig som färdas med motorbåt. Vattenskoter får köras endast i områden som länsstyrelsen har beslutat om. Länsstyrelsen kan ge närmare besked.


Respektera hemfriden

Du får ta dig fram till fots, cykla, rida, åka skidor och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogplantering eller annan känslig mark. Men du måste respektera hemfriden och får inte passera över eller vistas på privat tomt. "Tomt" – som inte alltid är inhägnad – är området närmast boningshuset. Där har de boende rätt att få vara i fred. Om insynen är fri måste du hålla dig på rejält avstånd så att du inte stör.

Din vistelse i naturen får inte heller medföra att markägaren hindras i sin verksamhet. Du får passera genom inhägnad betesmark och liknande bara du inte skadar stängsel eller stör boskapen. Stäng grindarna efter dig så att boskap inte kommer lös.


Inga motorfordon i terrängen

Det finns ingen motoriserad allemansrätt. Enligt terrängkörningslagen är det förbjudet att köra bil, MC, moped och andra motordrivna fordon på barmark i terrängen.


Camping

Det är tillåtet att slå upp ett tält för något eller några dygn på mark som inte används för jordbruk och som ligger avlägset från boningshus. Ju närmare bebodda hus och ju större risken är att du kan störa någon, desto större anledning är det att be markägaren om lov.

Kravet på hänsyn är ännu större vid fri camping med husvagn eller husbil. Sådan camping begränsas för övrigt av terrängkörningslagen.


Eldning

Elda aldrig om det är minsta fara för brand. Vid torrt väder råder ofta eldningsförbud. Kontakta kommunens räddningstjänst (brandförsvar) eller turistbyrå om du är osäker på vad som gäller. Elda aldrig direkt på klipphällar. De spricker och får fula sår som aldrig läks. Om du har eldat – släck ordentligt med vatten.


Ta med skräpet

All nedskräpning utomhus är förbjuden. Har du tältat eller haft picknick måste du städa efter dig. Ställ aldrig soppåsar bredvid ett fullt sopställ. Glas, burkar och kapsyler kan skada både människor och djur, och plastpåsar kan orsaka stort lidande om djuren får dem i sig.


Blommor och bär

Du får inte ta t ex kvistar, grenar, näver, bark, löv, ollon, nötter eller kåda från växande träd. Naturligtvis får du inte heller ta buskar eller fälla träd. Däremot får du plocka vilda bär, blommor och svamp, nedfallna grenar och torrt ris på marken. Vissa blommor är så sällsynta att det finns risk för att de ska utrotas. Sådana blommor är fridlysta och får inte plockas. Från länsstyrelsen kan du få information om fridlysta växter. Orkidéer är fridlysta i hela landet.


Hund

Hunden får följa med i naturen, men under tiden 1/3 – 20/8 får den inte springa lös i skog och mark. Då är djurlivet som känsligast och även den fredligaste lilla sällskapshund kan ställa till med stor skada genom sin blotta närvaro. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte kan skada eller störa djurlivet.


Jakt och fiske

Jakt och fiske ingår inte i allemansrätten. Det fria fisket gäller med spö och andra handredskap i våra fem största sjöar, d v s Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren och Storsjön, samt längs kusterna. I alla andra vatten krävs tillstånd t ex fiskekort. Det fria fisket omfattar inte trolling och dragrodd eller fiske med angeldon och liknande redskap. Laxfiske vid norrlandskusten ingår inte heller i det fria fisket.

Ta alltid reda på vilka regler som gäller där du vill fiska! Lämna aldrig linor och krokar i naturen – de kan bli dödsfällor för djuren. Du måste lämna djurens ungar och bon i fred och får t ex inte ta fågelägg. Det räknas som jakt. Vissa i jaktlagen angivna däggdjur och fåglar får jagas, medan övriga är fredade.


Mer information

Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida http://www.naturvardsverket.se

Ica
0
0
marstrands-hamn
0
sölvesborg