Fritidsbåtarna och Schengen

Fritidsbåtar som kommer ifrån eller avgår till en ort utanför Schengenområdet skall gå till ett gränsövergångsställe och där lämna en förteckning enligt blanketten "Fritidsbåtstrafik, In och utresa".


Fritidsbåtarna och Schengen - Svenska Gästhamnar

Fritidsbåtar som kommer ifrån en ort utanför Schengenområdet kan, undantagsvis, gå till en hamn som inte är gränsövergångsställe. I detta fall krävs dock ett tillstånd från Polismyndighet/Kustbevakningen i förhand.

Kravet på dokumentation är detsamma som om man går till ett gränsövergångsställe. Den förteckning som fritidsbåtar skall lämna till Polismyndighet/Kustbevakningen skall lämnas skriftligen och kan sändas i förhand på fax eller e-post.

Kontaktuppgifter Kustbevakningen
Swedish Coast Guard Maritime Clearance
Tel: 0611 – 85530, Fax: 0611 – 20190
E-post: sweden24@kustbevakningen.se

Förteckning, blanketter och ytterligare information finns på Kustbevakningens hemsida http://www.kustbevakningen.se

sjoass.flagga
0
0
Ica
Gransegel
marstrands-hamn