Blå Flagg för dig som har båt

Om du ser den blå flaggan vaja i gästhamnen eller på badstranden som du besöker innebär det att de värnar extra mycket om våra hav och sjöar!


Blå Flagg - Svenska Gästhamnar

Hamnar med Blå Flagg är kända för att vara välskötta och rena. För att få hissa Blå Flagg måste hamnen verka för att den egna verksamheten har en så liten påverkan på miljön som möjligt. Bland annat måste ett antal kriterier som rör miljö, service, information och säkerhet uppfyllas.


Hamn med Blå Flagg

Arbetar för att minska sin egen miljöbelastning är ren från skräp, både i hamnbassängen och på land

Har miljöstation för farligt avfall och återvinningsbart material

Har första hjälpen samt livräddnings- och brandskyddsutrustning

Har rena och välstädade toaletter

Informerar dig om naturen och miljön i anslutning till hamnen

Blå Flagg finns på badstränder och i gästhamnar över hela världen. Stiftelsen Håll Sverige Rent delar ut och administrerar miljöutmärkelsen i Sverige.


Blå Flagg för dig som har båt

Du som har båt kan också visa att du bryr dig om den marina miljön. Du kan själv ta ett aktivt ansvar för ett miljövänligt båtliv genom att:

Arbetar för att minska sin egen miljöbelastning är ren från skräp, både i hamnbassängen och på land

Färdas försiktigt i känsliga och skyddade områden

Använda miljöanpassade oljor, bottenfärger och andra båtvårdsprodukter

Hantera kemikalier med varsamhet

Inte tömma toalettankar eller annat spillvatten i känsliga vatten, t ex vikar och grunda skärgårdsområden

Ta med allt avfall till land och lämna förpackningar till återvinning

Inte ladda batterierna med hjälp av båtmotorn i naturhamnar eller i andra känsliga vatten

Visa respekt för medmänniskor på sjön och färdas på ett sådant sätt att fiskeutrustning och annat material inte skadas


Mer information

Håll Sverige Rent är en opinionsbildande organisation som verkar mot nedskräpning, för återvinning och ökad miljömedvetenhet. Arbetet bedrivs bland annat genom kampanjer, projekt, miljöutbildningar och utdelandet av olika miljöutmärkelser.

Utöver Blå Flagg administrerar Håll Sverige Rent andra miljöutmärkelser som Grön Flagg för skolor och förskolor, Den Gröna Nyckeln för logiverksamheter samt Miljödiplomerat arrangemang.

Besök deras webbplats på: http://www.hsr.se/blaflagg

Gransegel
Honda-marine-banner
sölvesborg
tom-inte-i-sjon
0
Ica