Karlshamn - Stärnö Vindhamn

På Stärnö innanför Boön 1 M söder om handelshamnen. Affärscentrum 3 km. forts. Strövområden i unik natur. Karl X Gustav är att betrakta som Karlshamns grundläggare. På Boöns västra sida lät han anlägga ett örlogsvarv, som under 1660- och 1670-talen byggde en rad goda fartyg för flottan bl a sex strussar och fem regalskepp. Som skydd anlades Boöskansen som hade åtta kanoner med uppskattad räckvidd 500 m.Följ vandringsleden runt Boön, röd markering, ca 3 km lång. Informationstavlor om kulturella och historiska sevärdheter. Cykel utlåning.


Karlshamn - Stärnö Vindhamn

Mer om Karlshamn - Stärnö Vindhamn
Diesel sjömack,Väggahamn 2 M
Bensin 2 km
Gasol 2,5 km
Färskvatten
Toalett 5 st
Dusch 2 st
Bastu
Tvättstuga
Internet
Eluttag
Trailerramp öppen
Miljöstation 2,5 km
Latrinvask
Septiksug
Kran/Truck i Vägga 2 M
Mastkran
Båtvarv 5 km/2M
Motorservice 5 km/2M
Restaurang 3 km
Badplats 500 m
Livsmedel i centrum, 3 km
Handikappsanpassat
Vinteröppet
Ställplatser
Läkare 3 km
Apotek 3 km
Tandläkare 3 km
Veterinär 4 km
Turistbyrå 3km
Buss/Tåg/Färja B, T 4 km
tom-inte-i-sjon
tullverket
marstrands-hamn
0
Gransegel
Honda-marine-banner